Управление на стреса – бърнаут и бораут


Стресът на работното място не може да бъде ограничен от общата външна среда на несигурност. Освен индивидуалните негативи той води до спадане в мотивацията и негативи за организацията. Стресът е навсякъде и неизбежен, но можем да го управляваме ефективно и да предотвратим прегарянето, традиционно познатото, свързано със стресорите на средата и бораута или прегарянето от възприеманата монотонност.

Предлагаме обучения и техники заедно с ръководство за прилагане в организацията. Ресурсите са разработени на базата на множество изследвания и апробиране на методи с доказана ефективност.

Индивидуализирани предложения в зависимост от конкретните заявки.