Маркетинг


Софконсулт е агенция, чиято дейност се стреми да обхване изцяло потребностите на корпоративния свят и маркетинга – фирми, организации, административни звена могат да се възползват от професионалните ни услуги.

Извършваме маркетингови проучвания и консултиране, съобразени с целите на фирмата и подчинени на сбора от параметрите, характеризиращи фирмената идентичност. По този начин се определя оптималната посока на действие по отношение на разрастването на компанията и повишаването на професионализма и мотивацията на служителите.

Правим различни по вид и цел изследвания за организационни нужди, като се ръководим на първо място от индивидуалните особености и желания на своите клиенти, но и вървим по пътя на иновативността (без да забравяме изпитаната сила на традициите).

Маркетингови проучвания и консултиране

Предлагаме извършването на маркетингови проучвания и консултации на базата на получените резултати с оглед оптимизиране на вашата дейност. Това може да отвори нова перспективи към възможности, които остават извън полезрението ви.

Изграждане на рекламни стратегии и цялостни концепции

Рекламирането е основна част от дейността. Често може да се хвърлят много пари, които обаче да не се изразходват целесъобразно и по начин, съобразено с таргет групите, към които е насочена дейността на организацията. Всеки от нас има спомен за реклами, които харесва, без да прави връзка с продукта. Ще ви спестим това и ще разработим предложения, които са свързани с цялостната концепция, мото, лого и организиране на кампания, отговаряща изцяло на потребностите ви по начин, който да достигне до реалната ви целева аудитория.

Организиране на медийно представяне

Връзките с обществеността и конкретно медийното представяне на организация, продукт, услуга, има своя специфика, която не следва да се подценява. Можем да ви бъдем полезни със съвети и предложения за създаване и поддържане на оптимален имидж.

Извършване на изследвания за вътрешни и външни организационни нужди

Всяка организация има специфични потребности. Подборът и анализът на подходяща информация за вашите нужди е от съществено значение за намирането на възможности и перспективи за по-успешното ви позициониране на пазара. Можем да ви бъдем полезни с идеи и предложения, както и да проведем разнообразни изследвания – качествени, количествени, фокус групи и други по желание на клиента.

Логистика в организирането на вашите корпоративни мероприятия

Имаме опит и работим с партньори, за организирането на всякакъв вид мероприятия – конференции, семинари, тържества и всичко, което може заедно да измислим и да го реализираме по начин, който ви харесва. Можем да спестим времето за цялата логистика и организация и провеждане, така че вие самите да се чувствате като на гости у дома си.

Всички професионалисти, работещи със СОФКОНСУЛТ, са с дългогодишен опит и практика. Те гарантират качество и коректност, каквито заслужавате.