Бизнес медиация


медиация
Изборът на медиация за управление на горещите точки в процеса на работа  може да отвори нови хоризонти – на удовлетвореност, нови идеи и стратегия за развитие.

Работата в екип неминуемо се съпътства от конфликти. Конфликтите имат и позитивна страна – те показват противопоставяне на позиции, които могат да доведат до намирането на нови гъвкави решения. Конфликтът е етап, гореща точка, която е своеобразна криза – неутрална по същността си, защото развитието на кризата, а не самата криза или повратна точка – определя посоката – позитивна или негативна.

Медиацията в организацията е много повече от решение на конкретен казус. Тя е проактивна форма на изграждане на нов комуникативен стил, позитивна с и сигурна среда, в която комуникацията не е позиционна, а основана на общата цел и  свалянето на бариерите пред търсенето и намирането на взаимноизгодни   решения.

Кое е най-доброто решение и за двете страни? Кои са обединяващите и мотивиращи точки на съвместна дейност в бъдеще? Каква е общата цел?

Именно това предлагаме на  всеки клиент, който има усещането, че е в задънена улица, не намира подходящо решение, не вижда светлина в тунела: подобряване на цялостната атмосфера чрез изграждане на нови индивидуални и екипни ресурси, повишаване на удовлетвореността и  обединяване към общите цели. Процес, в който решаването на спорове и противоречия е градивен и  надграждащ елемент.

Кога?

Медиацията е полезен инструмент на всеки етап – предоговаряне на трудовите и организационни условия, в случаите, в които служител е в конфликтни взаимоотношения, при разделяне на служители на групи, при възникнали казуси с партньори на организацията, при конфликти с клиенти.