Преводи


Писмени преводи

Софконсулт работи с доказали се през годините преводачи, специализирани в областта на:

  • финанси и икономика;
  • застрахователна дейност;
  • банкова дейност;
  • счетоводни документи;
  • юридически текстове;
  • медицина и фармация;
  • бизнес.

За всяка специфика използваме не само професионални преводачи, а такива, които са натрупали опит в конкретната сфера.

Заверка и легализация

Договор с Консулски Отдел на МВнР от 1999 година.

Извършваме необходимите действия по заверка на документи от и за чужбина. Заверка на документи е заверката на оригинала или нотариално завереното копие на документа в различни държавни институции и заверка на легализираните документи в консулски служби на чужди държави в България, както и заверката на подписа на преводача в МВнР.

Легализация на документи с полагане на апостил (Apostille) в Министерството на правосъдие, Министерството на външните работи и Министерство на образованието и науката за документи, издадени в България.

Сроковете за легализация на документите са от 1 до 15 работни дни в зависимост от документа, а цената на легализирания документ се формира като сума от стойността на превода, държавната такса за заверка и апостил в съответната институция и куриерската услуга.

Ще отговорим подробно на всяко ваше запитване как се оформя документа, който ви е необходим.

Преводи на книги

Обикновено преводачът превежда текст. От тази гледна точка изглежда все едно дали се превеждат 2, 5 или 100, 300 страници.

При превода на неголям обем от преводача не се изисква определена стратегия и тактика, необходимо е по-скоро отличното владеене на една конкретна терминология и това е. Съвсем друго нещо е преводът на книга. Ако преводът на статии, доклади, студии, философски трудове, би могъл да се нарече „интерпретация” на авторската мисъл, то при превода на книга преводачът трябва да стане съ-автор на писателя, негов съзаклятник. Трябва да има определено отношение към текста. В този случай преводачът не може да бъде безразличен. Той трябва не само да харесва книгата, трябва да я заобича, да се слее с нея. За да може да предаде на читателя не само нейната идея и послание, но да запази авторския стил, неговата красота и богатство. Така той се превръща в защитник на писателя на своя роден език, в инструмент, който „пренася” света на писателя на съответния език. Затова при превода на книги вече говорим за добри и недобри преводачи. Тук става дума за изкуството да поднесеш една идея, едно послание така, че то да не загуби нито една от характерните си черти, да не загуби красотата си, магията и очарованието на езика, лекотата или тежестта на фразите, дълбочината на прозрението.