Решаване на конфликти


Продължителност: 1 или 2 дни

Обща информация за тренинга

Тренингът създава умения за запознаване, осъзнаване и справяне с чувства, които водят до пораждане на конфликтни ситуации и ескалиране на конфликта. Спомага за разпознаване на неефективните позиции в спора и на общност в интересите, за трансформиране на моделите на общуване в конструктивни.
Подходящ е за всички личности и колективи, имащи активни контакти с хора и вероятност за поява на конфликтни ситуации.

Тренингови модули
• Конфликт и агресия – корени и динамика
• Особености на конфликтите в бизнес среда
• Конфликтните личности – как да ги разпознаване и как да работим с тях
• Стратегии за разрешаване на конфликти
• Медиаторски умения

Практически ползи
• Ще опознаете мотивите и чувствата, които движат вас и другите хора в конфликтни ситуации
• Ще си изясните спецификите и начините за справяне с конфликти на работното място
• Ще усвоите разнообразни стратегии и техники за овладяване на агресията и конфликтите
• Ще овладеете умения за конструктивно общуване и насърчаване на сътрудничеството